Start ] Projektet ] Symbolprogram ] Dynamiskt ] Samtalsapparater ] Hej skärm ] Länkar ] Konferenser ]


Till programbeskrivningarna

Lär dig svenska

  Lär dig svenska - uttal  Lär dig svenska - luckor i text

Författare/producent: Robert Eriksson & Urban Montes, Studentlitteratur AB.

Syfte: Ett språkträningsprogram som vänder sig till dyslektiker och andra med läs- och skrivsvårigheter. Det är också tänkt att användas i undervisningen i svenska för invandrare eller för andra som vill befästa och utvidga sina baskunskaper i svenska. Tanken är att man ska kunna arbeta i sin egen takt, både i skolan och hemma.

Datortyp: PC med lägst 486-processor, Windows 3.1 eller högre, 8 Mb RAM och 20 Mb hårddiskutrymme eller Macintosh med minst 68000 processor, system 7.1 eller högre, 8 Mb RAM och 17 Mb hårddiskutrymme
Media
: CD
Styrsätt
: mus och tangentbord
Grafik
: 256 färger. Inställningen: 640 x 480 om programmet ska fylla ut hela skärmen
Ljud
: ljudkort + mikrofon

Programbeskrivning 

Lär dig svenska innehåller 31 olika övningar som bl.a. handlar om meningsbyggnad, olika böjningsformer, ordförråd, diktamen, uttal och auditiv diskrimination. Det finns sammanlagt  828 färdiga uppgifter, men man kan också ändra, ta bort eller skapa helt nya uppgifter. Programmet har en enhetlig uppbyggnad. I varje övning får man en kort skriftlig instruktion av en lärarfigur som står bredvid en svart tavla där själva uppgiften finns. Många av uppgifterna är helt skriftliga, men det finns också övningar där det gäller att lyssna på ord och meningar och skriva, säga efter eller välja det ord eller den bokstav som man hörde. Man får skriftlig bekräftelse på om man gjort rätt eller fel och det finns ingen gräns för hur många gånger man får försöka igen.

Användning

 Förberedelser
När programmet startar kommer man till en innehållsförteckning där man klickar på den övning man vill arbeta med. Man kan börja direkt med de färdiga övningsuppgifterna, men det går också att ändra i övningarna eller skapa nya. Man väljer först den övningstyp man vill ändra och klickar sedan på knappen "Instruktion". Då får man en skriftlig instruktion som beskriver de olika delarna av skärmen och hur man gör för att genomföra övningen. Längst ner på instruktionssidan finns det en knapp med texten "Inmatning". Klickar man på den kommer man till en editor som gör det möjligt att ändra i övningen eller skapa en ny. Editorn ser olika ut beroende på vilken övning det är man vill förändra. 

Lär dig svenska - bilda mening  Lär dig svenska - editering

Genomförande

Adjektiv. Här övar man på adjektivets böjning beroende på om substantivet är ett en-ord eller ett ett-ord. 

Adjektivets komparation. Här skriver man grundform, komparativ och superlativ. 

Alfabetet. Här lyssnar man på alfabetets bokstäver. 

Bestämd-obestämd form. Här övar man på om det ska vara En, Ett, Den eller Det framför ett adjektiv följt av ett substantiv. 

Bilda mening 3. Här får man tre ord som man ska bilda en mening med. Det gör man genom att klicka på orden i rätt ordning. 

Bilda mening 4. Här får man fyra ord som man ska bilda en mening med. 

Bilda mening 5. Här får man fem ord som man ska bilda en mening med. 

Bisatser 3. Här övar man ordföljden i bisatser som består av tre ord. 

Bisatser 4. Här övar man ordföljden i bisatser som består av fyra ord. 

Bokstäver. Här övar man på alfabetet. Man får höra en bokstav benämnas och ska klicka på rätt bokstav på tavlan. 

Diktamen mening. Här får man höra en mening och ska då skriva den på tavlan. Man kan få hjälp genom att se hur långt man skrivit rätt och vilken nästa bokstav ska vara. 

Diktamen ord. Här får man höra ett ord och ska sedan skriva det. 

Dubbelteckning. Här övar man på om det ska vara en eller två konsonanter. 

En-ett. Här övar man på en-ord och ett-ord. 

Kalender. Här övar man på vad månader och veckodagar heter. 

Klockan. Här skriver man vad klockan är. 

Luckor i alfabetet. Här ska man sätta in de bokstäver som saknas i alfabetet. 

Luckor i text. Här ska man fylla i de ord som saknas i en text. Man får se orden skrivna och ska själv skriva dem på rätt plats. 

Motsatsord. Här ska man ange rätt motsats till ett ord. Det finns fyra ord att välja mellan. 

Ord. Här ska man ange vilket ord man hör. 

Plural. Här ska man skriva ett substantiv i plural. 

Possessiva pronomen. Här ska man ange rätt böjning av possessiva pronomen, genom att välja vilket pronomen som passar in i en mening. 

Prepositioner. Här får man en mening där man ska sätta in rätt preposition. 

Reflexiva pronomen. Här ska man fylla i rätt böjning av reflexiva pronomen. 

Stavelser. Här får man öva sig på vokaler. 

Lär dig svenska - substantivSubstantiv klicka. Här får man se en bild på ett substantiv och jämte den fyra ord. Man får höra substantivet benämnas och ska klicka på rätt ord. 

Substantiv skriv. Här ska man skriva substantivet man hör och ser en bild av. 

Synonymer. Här ska man ange rätt synonym till ett ord.

  

Uttal. Man får lyssna på en mening och se den skriven på tavlan. Med hjälp av mikrofonen spelar man in sitt eget uttal och kan sedan jämföra med det förinspelade ljudet. 

Verb. Här får man se en mening där det fattas ett verb och man ska ange vilken böjningsform av verbet som är den rätta. 

Vokaler. Här får man höra ett ord och ska ange vilket av orden som står skrivna på tavlan som det är man hör. I de färdiga övningarna består skillnaden mellan orden i att de innehåller olika vokaler. 

Med programmet kan man träna 

Impressivt: Läs- och hörförståelse av bokstäver, ord och meningar.
Expressivt
: Skriva och stava ord och meningar. Öva uttal av ord och meningar. Använda rätt meningsbyggnad och böjningsformer av substantiv, adjektiv, verb och pronomen.
Begrepp
: Prepositioner, motsatsord, synonymer. Klockan.
Övrigt:
Ordförråd. 

Kommentar: Texten i övningarna består av ljus text mot svart botten. 

Den här beskrivningen gjordes ursprungligen för skriften Hej Skärm!  år 2000. Programmet kan ha ändrats sedan dess

Till programbeskrivningarna

Sidan uppdaterades 2003-07-05 av Bitte Rydeman


Start ] Projektet ] Symbolprogram ] Dynamiskt ] Samtalsapparater ] Hej skärm ] Länkar ] Konferenser ]